ניהול רשומות

רשומה

רשומה היא מילוי אחד של טופס. עבור טופס אחד יכולות להיות הרבה רשומות. לדוגמא בחוזה העסקה יכולה להיות רשומה עבור כל עובד. הרשומה מכילה את הנתונים שמולאו בטופס וכן נתונים על הרשומה (מטה-נתונים).

תוצאות נמצאו עבור ""

    לא נמצאו תוצאות עבור ""