יצירת רשומות מלאות מראש (תבניות)

תבניות הן רשומות המכילות התחלה של מילוי של טופס ומשמשות ליצירת קישורים לטפסים עם ערכים מלאים מראש.

לאחר יצירת תבנית מקבלים הקישור. כשפותחים את הקישור הזה, מגיעים לטופס במצב בו נשמרה התבנית. אם שומרים את הטופס כטיוטה או שולחים אותו אז נוצרת רשומה חדשה. כלומר רשומת התבנית לא משתנה.

תבניות הן רשומות לכל דבר והן מופיעות ברשימת הרשומות עם סטטוס "תבנית".

שימושים לדוגמא:

  • טופס 101: ניתן ליצור תבנית עבור כל מעסיק, כך שפרטי המעסיק יהיו מלאים מראש ברגע שהעובד פותח את הקישור. למעשה, כך בדיוק עובדת היצירה של טפסים מותאמים בטופס 101 החינמי של טפז.
  • בקשה בגיר לאישור משטרה: ניתן ליצור תבנית עם פרטי מיופה הכוח, כך שכשהעובד פותח את הקישור פרטי מיופה הכוח כבר יופיעו.
  • טופס רישום לחוגים: ניתן ליצור לכל חוג ספציפי תבנית עם פרטי החוג ואז לשלוח למשתתפים של אותו החוג את הקישור.
  • חוזה העסקה עם פרמטרים משתנים: ניתן ליצור לכל תפקיד תבנית עם הפרמטרים שלה (תיאור התפקיד, תנאי עבודה וכו'). כשמגיע עובד חדש שולחים לו את הקישור המתאים עבורו.

עריכה של תבנית

כאמור תבנית היא רשומה לכל דבר וניתן לערוך אותה. הסטטוס של רשומת תבנית יישאר לעד, או עד שמוחקים אותה, "תבנית".

קישור לתבנית

בעת יצירה של תבנית נוצרים לה שני קישורים: קישור מלא וקישור מקוצר.

הקישור המלא הוא קבוע ולא ניתן לשנות אותו. לדוגמא, הקישור המלא של הרשומה שירצנו בסרטון הוא https://app.tepez.co.il/c/5a37e2f6957bd50364f287c9/.

הקישור המקוצר נועד להקל על שיתוף של רשומות. לדוגמא, הקישור המקוצר של הרשומה שיצרנו בסרטון הוא http://tpz.link/q6zjs. הקישור המקוצר הוא דינאמי וניתן לשנות אותו לכל קישור תחת הכתובת tpz.link.

בשלב זה, כדי לשנות קישור מקוצר יש לפנות אלינו (הפעולה עשויה להיות כרוכה בתשלום). בהמשך ניתן יהיה לשנות את הקישור ישירות ממערכת הניהול.

תוצאות נמצאו עבור ""

    לא נמצאו תוצאות עבור ""