עריכת רשומה

ניתן לעדכן את המידע שברשומה בשני אופנים הן בממשק מילוי הטפסים ע"י שמירה כטיוטה או שליחה ובמערכת הניהול ע"י עריכת הרשומה.

שימושים לדוגמא

  • תיקון ברשומה לאחר שנשלחה.
  • הכנת רשומה לקראת מילוי של המשתמש. למשל הכנסת מידע לרשומות ריקות שנוצרו.
  • עדכון הנתונים בתבנית.
  • בקרוב: עדכון הסטטוס של רשומה כדי להחזירה למילוי למשתמש הקצה. מכיוון שהגישה ל

עריכת הרשומה

כדי לערוך רשומה יש ללחוץ על כפתור "עריכה" במסך הרשומה, לעדכן את הנתונים הדרושים ולאחר מכן ללחוץ על "אישור". ניתן לבטל את העריכה ע"י לחיצה על "ביטול".

תיעוד העריכה

פעולה העריכה מתועדת כמו כל פעולה אחרת על הרשומה במסך היסטוריית פעולות. יש לשים לב שרק עצם הפעולה מתועד ומידע ששונה אינו מתועד. כך שעריכה של של רשומה עשויה לפגוע בתקפותה החוקית.

תוצאות נמצאו עבור ""

    לא נמצאו תוצאות עבור ""