יצירת רשומות ריקות

למה

יצירה של רשומות ריקות שימושית במקרים בהם רוצים שהטופס ימולא ע"י קבוצה סגורה של אנשים.

לדוגמא, במקרה של משוב עובדים, נרצה שכל עובד ימלא רשומה את המשוב פעם אחת. נרצה גם מעקב אחרי מי מילא את המשוב ומי לא. נצור רשומות ריקות כמספר העובדים ונשייך לכל עובד את הרשומה שלו. השיוך עצמו יכול להיעשות למשל בקובץ אקסל או ע"י העלאת נתוני העובדים לרשומות (בשלב זה ניתן לעשות זאת בצורה ממוכנת ע"י ה-API בלבד). כעת נשלח לכל עובד קישור לעריכת הרשומה ששייכנו לו. את רשימת הקישורים ניתן לקבל ע"י ייצוא של הרשומות.

איך

כדי ליצור רשומות ריקות של טופס:

  • לחץ על כפתור "עוד" שמעל לרשימת הרשומות ואז על "צור רשומות ריקות".
  • בחלון שיפתח, בחר במספר הרשומות המבוקש ולחץ אישור.
  • הרשומות יווצרו ויוספו לרשימת הרשומות.

תוצאות נמצאו עבור ""

    לא נמצאו תוצאות עבור ""