היסטוריית פעולות

מסך זה מציג תיעוד של הפעולות שבוצעו על הרשומה.

הפעולות הבאות מוצגות:

פעולות המבוצעות מממשק מילוי הטפסים:

 • שמירה - יצירה של רשומה חדשה או עדכון הנתונים ברשומה קיימת ללא שליחה שלה.
 • טעינה - טעינת רשומה שנשמרה כטיוטה לצורך המשך עריכתה.
 • שליחה - שליחה של רשומה חדשה או קיימת.

פעולות המבוצעות ממשק הניהול:

 • עריכה - הרשומה נערכה.
 • יצירת תבנית - הרשומה נוצרה כתבנית.

הפעולות מוצגות בטבלה לפי סדר התרחשותן, מהישנה ביותר לחדשה. עבור כל פעולה מוצגים המאפיינים הבאים:

 • סוג הפעולה
 • זמן - מועד התרחשות הפעולה.
 • כתובת IP - כתובת ה-IP של המחשב ממנו בוצעה הפעולה.
 • User Agent - זהו טקסט שנשלח מהדפדפן שממנו בוצעה הפעולה ועוזר לזהות את סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה והמחשב ממנו בוצעה הפעולה.

תוצאות נמצאו עבור ""

  לא נמצאו תוצאות עבור ""