רשימת הרשומות

רשימת הרשומות מציגה את כל הרשומות של טופס. כדי להגיע לרשימת הרשומות יש ללחוץ על הטופס ברשימת הטפסים וללחוץ על כפתור "הצג רשומות".

תפעול רשימת הרשומות

סינון הרשומות המוצגות

ניתן לסנן את הרשומות המוצגות ברשימת הרשומות באמצעות תיבת החיפוש שמעל לרשימה. לאחר הכנסת טקסט לתיבת החיפוש, יוצגו רק הרשומות שכל המילים בתיבת החיפוש מופיעות בהן. החיפוש יתבצע בכל עמודות הטבלה המוצגות ורק בהן. ניתן לבחור אילו עמודות יוצגו כדי להשפיע על אופן הסינון.

בחירת רשומות

כדי לבצע פעולות, כמו ייצוא לקובץ אקסל, על רשומה או רשומות יש לבחור תחילת את הרשומות הרלוונטיות. ניתן לבחור או לבטל בחירה במספר דרכים:

  • בחירה או ביטול בחירה של כל רשומות הטופס ע"י לחיצה על תיבת הסימן שבצד שמאל של שורת הכותרות.
  • בחירה או ביטול בחירה של כל הרשומות שמוצגות כעת: כשרשימת הרשומות מסוננת, לחיצה על תיבת הסימון בשורת הכותרות תבחר או תבטל בחירה של הרשומות המוצגות בלבד. כך ניתן לבחור בקלות רשומות העונות על קריטריון ספציפי, למשל כל הרשומות בסטטוס נשמרה.
  • בחירה או ביטול בחירה של רשומה אחת ע"י לחיצה על תיבת הסימן שמצד שמאל של השורה.
  • בחירה של כל הרשומות בין שתי רשומות: יש לבחור ברשומה אחת, ללחוץ ולהחזיק את מקש ה-Shift ולבחור את הרשומה השנייה. שתי הרשומות וכל הרשומות שביניהן יבחרו.

מתחת לרשימת הרשומות יוצג מספר הרשומות שנבחרו.

שינוי מבנה הטבלה

ניתן לבחור אילו עמודות יוצגו בטבלה ולשנות את סדר הופעתן ע"י הכפתור שנמצא מתחת לטבלה בצד ימין.

במסך שנפתח מוצגת רשימת העמודות המלאה, כלומר גם העמודות שמוצגות כעת וגם אלה שלא מוצגות כעת.

ניתן לבחור אילו עמודות יכללו בטבלה במספר דרכים:

  • בחירה או ביטול בחירה בכל העמודות ע"י לחיצה על כפתור שמתחת לרשימה.
  • בחירה או ביטול בחירה במספר עמודות לפי סינון ע"י סינון רשימת העמודות בעזרת תיבת הטקסט שמעל הרשימה.
  • בחירה או ביטול בחירה בעמודה אחת ע"י לחיצה על תיבת הסימון שלצד השורה המתייחסת לאותה עמודה.

לאחר סינון הרשומות, לחיצה על הכפתור שמתחת לרשימה תגרום לבחירה/ביטול בחירה רק של העמודות שמוצגות לאחר הסינון.

מקרא

שורה של עמודה שנבחרה תבצע בירוק.

אם מספר שדות מתייחסים לאותו נתון אז גם העמודות שלהם יתייחסו לאותו נתון. אם אחת מהעמודות המתייחסות לאותו לנתון נבחרה אז עמודות אחרות המתייחסות אותו נתון יצבעו בתכלת, אלא אם הן מסומנות בעצמן, אז יצבעו בירוק.

רענון הרשימה

הנתונים ברשימה הם הנתונים שנמשכו מהמערכת בעת טעינת העמוד. ניתן לעדכן את הנתונים ע"י לחיצה על כפתון הרענון שמתחת לרשימה.

תוצאות נמצאו עבור ""

    לא נמצאו תוצאות עבור ""