ארכיון מסמכים שנוצרו

מסך זה מציג את המסמכים שנוצרו ונשמרו בארכיון המסמכים בעקבות פעולות שליחה או שמירה.

עבור כל מסמך מופיעים השדות הבאים:

  • תאריך: המועד בו התרחשה הפעולה שבעקבותיה נוצר המסמך.
  • נוצר בעקבות: סוג הפעולה שבעקבותיה נוצר המסמך (שליחה או שמירה).
  • שם הקובץ: שם הקובץ הנוצר. זהו גם קישור להורדת הקובץ.
  • גודל: גודל הקובץ שנוצר.

תוצאות נמצאו עבור ""

    לא נמצאו תוצאות עבור ""