הצגת רשומה

מסך זה מציג רשומה בודדת.

ניתן להגיע למסך זה ע"י לחיצה על כפתור זכוכית המגדלת שבצד השורה של הרשומה הלוונטית ברשימת הרשומות.

דפדוף בין הרשומות

ניתן לדפדפף בין הרשומות השונות ע"י לחיצה על כפתור ה"הבא" ו"הקודם" שמעל שורת הכפתורים.

הרשומות מופיעות לפי סדר היווצרותן.

שורת הכפתורים

ניתן לבצע פעולות שונות על הרשומה מהכפתורים המופיעים בשורת הכפתורים.

תוצאות נמצאו עבור ""

    לא נמצאו תוצאות עבור ""